Нова услуга - апаратен лимфодренаж

За повече информация посетете секция "Физиотерапия и рехабилитация"