Цени

Вие сте тук

Код от информационната

систама на ЛЗ

Наименование на услугата

Цена

заплащана

от

Пациент

Цена

заплащана

от

НЗОК

Първични посещения      
89,03 Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение 2,90 лв. 24,50 лв.
89,03 Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния 2,90 лв. 24,50 лв.
89,03 Първични прегледи при специалисти ( „Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури 2,90 лв. 24,50 лв.
89,03 Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ 2,90 лв. 24,00 лв.
89,03 Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ 2,90 лв. 24,00 лв.
Вторични посещения      
89,02 Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение 2,90 лв. 12,00 лв.
89,02 Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния 2,90 лв. 12,00 лв.
89,02 Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури 2,90 лв. 12,00 лв.
89,02 Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“ 2,90 лв. 14,00 лв.
89,02 Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ 2,90 лв. 14,00 лв.
89,02 Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване 2,90 лв. 12.00 лв
89,02 Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания 2,90 лв. 13,50 лв.
89,02 Комплексно диспансерно /амбулаторно/ наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания 2,90 лв. 14,00 лв.
Медицинска експертиза    

7,00 лв.

Високоспециализирани дейности      
88,72 Ехокардиография   22,79 лв.
81,91 Диагностична и терапевтична пункция на стави   17,44 лв.
86,3 Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори   13,91 лв.
88,72 Ехокардиография   22,79 лв.
88,77 Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

 

17,66 лв.
93,08 Електромиография (ЕМГ)   16,05 лв.
89,5 Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)   17,44 лв.
89,61 Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране)   17,12 лв.
Физиотерапия и рехабилитация      
89,01 Първоначален специализиран преглед по пакет  физиотерапия и рехабилитация 2,90 лв. 11,00 лв.
SOMC-36 Процедури по група 1 по пакет  физиотерапия и рехабилитация   3,00 лв.
SOMC-37                      Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация                          3,00 лв. 
SOMC-38 Процедури по група 3 по пакет  физиотерапия и рехабилитация   3,00 лв.
SOMC-46 Заключителен преглед по пакет  физиотерапия и рехабилитация 2,90 лв.  8,00 лв.     

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от МЦ Кючук Париж:

Код от информационната

систама на ЛЗ

Наименование на услугата п- платени медицински услуги

Цена, заплащана от

пациента

 

89,03 ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 40,00 лв.
  ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД 20,00 лв.
89,03 ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ 45,00 лв.
  МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА 35,00 лв.
  МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - СПЕЦИАЛИСТ 7,00 лв.
  МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОР КАТ.С,Д,Е 35,00 лв.
  ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ ЛКК 40,00 лв.
  ИЗДАВАНЕ ДУБЛИКАТ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ 15,00 лв.
89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ-12 ОТВ. 10,00 лв.
88.72 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 35,00 лв.

89.61

ЕКГ ХОЛТЕР МОНИТОРИРАНЕ 40,00 лв.
89.5 НЕПРЕКЪСНАТ ЗАПИС АН ХОЛТЕР МОНИТОРИРАНЕ 30,00 лв.
89.52 ПРОВЕРКА НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 5,00 лв.
93.54 ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК 30,00 лв.
93.54 ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК 30,00 лв.
97.11 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ШИНИ И ГИПС.ПРЕВРЪЗКИ 10,00 лв.
81.91 ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ 25,00 лв.
88.79 ЕХОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ ПРИ ДЕЦА 25,00 лв.
     
9.42 СОНДИРАНЕ И СТЕНОЗА НА СЛЪЗНИ ПЪТИЩА 15,00 лв.
95.02 ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ 15,00 лв.
96.51 ВЗЕМАНЕ НА НАМАЗКА ЗА МИКРОБИОЛОГИЯ ОТ ОКО 15,00 лв.
16.29 БИОМИКРОСКОПИЯ 15,00 лв.
95.06 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦВЕТНО ЗРЕНИЕ 10,00 лв.
95.01 ЗРИТЕЛНА ОСТРОТА И РЕФРАКЦИЯ 15,00 лв.
95.01 РЕФРАКЦИЯ С ПРЕДПИСВАНЕ НА ОЧИЛА 20,00 лв.
16.21 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЧНИ ДЪНА 20,00 лв.
89.11 ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОЧНО НАЛЯГАНЕ /4 ПЪТИ/ 30,00 лв.
95.34 СВАЛЯНЕ  И ПРОМИВКА НА КОНТАКТНИ ЛЕЩИ 15,00 лв.
96.51 ПРОМИВКА НА КОНЮНКТИВАЛЕН САК 10,00 лв.
95.34 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО В ОЧИТЕ 40,00 лв.
16.29 ПРОБА НА ШИРМЕР 10,00 лв.
16.29 ПРОБА НА ЗАЙДЕЛ 10,00 лв.
89.11 ТОНОМЕТРИЯ 10,00 лв.
31.42 ИНДИРЕКТНА ЛАРИНГОСКОПИЯ 15,00 лв.
93.41 ТОНАЛНА ПРАГОВА АУДИОМЕТРИЯ 25,00 лв.
96.52 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕРУМЕН 15,00 лв.
98.11 ОТСРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО В УХОТО 10,00 лв.
18.11 ОТОСКОПИЯ 10,00 лв.
21.21 РИНОСКОПИЯ 10,00 лв.
95.42 КЛИНИЧЕН ТЕСТ ЗА СЛУХ БЕЗ АУДИОМЕТРИЯ 10,00 лв.
  БЛОКАДА НА НЕРВИ 20,00 лв.
88.77 ДОПЛЕР НА КАРОТИДНА СИСТЕМА 30,00 лв.
93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ 40,00 лв.
  НЛКК 40,00 лв.
86.3 КРИОТЕРАПИЯ 5,00 лв.
89.03 ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ РЕВМАТОЛОГ 40,00 лв.
  ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ РЕВМАТОЛОГ 30,00 лв.
89.03 ПЛАТЕН ПРЕГЛЕД С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БМИ 45,00 лв.
88.77 ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 30,00 лв.
88.76 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 30,00 лв.
96.08 СТОМАШНА ПРОМИВКА 15,00 лв.
  ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ АГ 40,00 лв.
  ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ АГ 40,00 лв.
91.46 ВЗЕМАНЕ НА ЦИТОНАМАЗКА 10,00 лв.
69.7 ПРЕГЛЕД С ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА 45,00 лв.
98.17 ПРЕГЛЕД С ПРЕМАХВАНЕ НА СПИРАЛА 45,00 лв.
89.03 ПРЕГЛЕД С ГОРЕНЕ НА РАНИЧКА 45,00 лв.
97.84 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХИР.ШЕВЕН МАТЕРИАЛ 20,00 лв.
86.59 ПОСТАВЯНЕ,ПРОМИВКА И СМЯНА НА РАНЕВИ ДРЕНАЖ 20,00 лв.
57.94 КАТЕТАРИЗАЦИЯ НА ПИКОЧЕН МЕХУР 25,00 лв.
57.94 ПРОМИВКА ПРЕЗ ПОСТАВЕН КАТЕТЪР 15,00 лв.
88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ПОС 30,00 лв.
  ПЛАТЕН ПРЕГЛЕД ЕХОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ДЕТСКИ КАРДИОЛОГ 80,00 лв.
  ЕХОГРАФИЯ ПРИ ДЕТСКИ КАРДИОЛОГ 40,00 лв.
88.77 ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ 35,00 лв.
93.39 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ МАГНИТ 6,00 лв.
93.39 ЕЛЕКТРОФОРЕЗА 6,00 лв.
93.39 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ ДД 6,00 лв.
93.39 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ СМТ 6,00 лв.
93.39 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ ИНТ 6,00 лв.
93.39 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ  СС2 6,00 лв.
0.09 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ УЛТРАЗВУК 1 ПОЛЕ 8,00 лв.
93.38 ЕЛЕКТРО СТИМУЛАЦИЯ 1 ПОЛЕ 6,00 лв.
99.83 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ  ИНФРАРУЖ 6,00 лв.
99.39 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ ТЕНС 6,00 лв.
99.39 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ ВАК 6,00 лв.
93.34

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ Д'АРС

8,00 лв.
93.39 Магнит 6,00лв.
93.39 Магнит + Топлотерапия 10,00лв.
93.12 АНАЛИТИЧНА ЛФК 8,00 лв.
93.12 ЛФК СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ 15,00 лв.
93.94 СУСПЕНСИОННА ТЕРАПИЯ 6,00 лв.
93.12 МОБИЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИФЕРНИ СТАВИ 8,00 лв.
93.17 МАСАЖ ЦЯЛО ТЯЛО -60 МИН. 45,00 лв.
93.17 МАСАЖ ГРЪБ-30 МИН. 25,00 лв.
93.17 МАСАЖ ЧАСТИЧЕН-20МИН. 20,00 лв.
93.17 ПИР /1 ПОЛЕ/ 6,00 лв.
93.17 РЪЧЕН ЛИМФОДРЕНАЖ -20МИН. /1ПОЛЕ/ 30,00 лв.
93.17 АПАРАТЕН ЛИМФОДРЕНАЖ - 20МИН. /1ПОЛЕ/ 10,00 лв.
93.17 АПАРАТЕН ЛИМФОДРЕНАЖ - 20МИН. /2 ПОЛЕТА/ 15,00лв.
99.81 КРИОТЕРАПИЯ 6,00 лв.
99.81 ЛУГА КОМПРЕС /1ПОЛЕ/ 8,00 лв.
99.81 ЛУГА КОМПРЕС /2ПОЛЕТА/ 12,00лв.
93.18 ХАЛОТЕРАПИЯ-ВЪЗРАСТЕН 20,00 лв.
93.18 ХАЛОТЕРАПИЯ - ДЕТЕ

10,00 лв.

  Платен курс физиотерапия / малък пакет / 70,00лв.
  Платен курс физиотерапия / голям пакет / 100,00лв.