За Медицински център "Кючук Париж"

История на МЦ “Кючук Париж”

МЦ “Кючук Париж” е създаден през 2000 г. За 18 години се е утвърдил като сериозно здравно заведение, където пациентите получават компетентно и качествено решение на своите проблеми.


Разположение на МЦ “Кючук Париж”

Сградата е разположена сред просторна градина с паркинг. Тя е на два етажа, като в нея са разположени всички структури за покриване изискванията на новите лечебни стандарти за добра медицинска практика. Това ни дава възможност да предложим качествено лечение и истинска грижа за пациентите.


Дейности на МЦ “Кючук Париж”

Регистратурата е на самия вход на МЦ. Там е осигурено предоставяне на цялостната информация за структурата и дейността на медицинския център за болните хора. Осигурено е и записване на пациентите и по телефона.

На двата етажа, редом с кабинетите на лекарите специалисти, са разположени лаборатория, рентгеново отделение, мамографски кабинет, стоматологични кабинети, оптика, кабинети на  семейни лекари, кабинет за слухопротезиране. Тези структури, заедно с отлично подготвените кадри и апаратурна  обезпеченост осигуряват комплексно обслужване на всички пациенти. Извършва се диагностика, лечение и наблюдение на болни в домашна и амбулаторна обстановка. Работи добре оборудвано звено по физиотерапия и кинезитерапия. Предписват се медицински пособия, насочват се нуждаещите се за болнично лечение. Извършва се консултативна помощ при наблюдение на бременни жени.  Разполагаме и с лекарски комисии:

 • Обща
 • Ортопедична
 • Неврологична

които издават експертизи за работоспособността, протоколи за помощни средства, протоколи за ТЕЛК.


Партньори на МЦ “Кючук Париж”

Медицински център „Кючук Париж” има договорни взаймоотношения с водещи частни здравноосигурителни фондове:

 • „ДЗИ-Животозастраховане” АД;
 • NN България
 • ЗД "Съгласие” АД;
 • ЗД ЕВРОИНС АД;
 • „ОЗОК ИНС” АД;
 • ЖЗК Съгласия ЕАД
 • ЕЗОК АД
 • ЗАД "Булстрад Живот Виена иншурънс груп" АД

През 2007 г. мдицинския център е акредитиран с отлична оценка.