Специалисти "Хирургия"

Д-р Богдан Велков - хирург каб.№37

Завършил медицина през 1991 г. в МУ Пловдив. Работил от 1991-1995 в Карлово като участъков хирург. 1999-2000 като хирург в Карлово. 1999 г. взема специалност обща хирургия. През 2007 – специалност гръдна хирургия. От 2000 до момента работи в ІІІ-та хирургия в Св. Георги, а от 3 год. работи и в МЦ Кючук Париж.

Д-р Семир Кормов - хирург каб.№37

Завеждащ отделение в МБАЛ "Св. Пантелеймон" гр. Пловдив, работи и в МЦ Кючук Париж.

Д-р Иван Бъчваров - съдов хирург - каб. №41

Завършва медицина във Варна. Защитава докторска дисертация в гр. Москва по специалността кардиохирургия. Защитени две специалности-обща и съдова хирургия. Гл. асистент в катедра по съдова хирургия и ангиология на МУ гр. Пловдив. Работи в клиниката по съдова хирургия  към МБАЛ „Св. Каредад” гр. Пловдив. Над 40 научни публикации в областта на сърдечно-съдова хирургия. Двукратно специализации по съдовахирургия в Гьоте университет, гр. Франкфурт, Германия.