Специалисти "Психиатрия"

Д-р Невена Балканска - Психиатър - каб. №7

Завършила 1994 г. медицина в МУ - гр. Пловдив, през 2001 г. придобива специалност психотерапия. Специализирала във Варшава:

  • психотерапия;
  • психодрама;
  • психоонкология;

Има 17 г. стаж по специалността.