Специалисти вътрешни болести

Д-р Николай Димитров - кардиолог каб. №6

Завършила през 1991 г. в МУ  Пловдив. През 1999 г. придобива специалност  вътрешни болести, а през 2012 г.  и кардиология. Извършва кардиологични консултации; ехокардиография;

Д-р Елка Тержуманова – кардиолог – каб. №6

Завършила медицина в МУ – Пловдив Придобива специалност вътрешни болести и ревмо-кардиология Работила в гр. Сопот, ІІ-ра поликлиника гр. Пловдив и Окръжна болница гр. Пловдив. Извършва ехокардиография.

Д-р Недялка Стайкова - ревматолог каб. № 23

Завършила медицина в гр. Пловдив. Има специалности по вътрешни болести, кардиология и ревматология. От 1978 г. на работа в първа вътрешна, по-късно ревматологична клиникана медицнски университет гр. Пловдив.От дълги години се занимава с проблемите на ранния ревматоиден артрит-диагностика, лечение и прогноза. Изследвала е за първи път в България АНТИ-ССР теста, който е високо специфичен за ранното диагностициране на ревматоиден артрит. Защитена дисертация на тема „Клинична, рентгенологична и прогностична оценка на ранни ревматоиден артрит”. В момента работи в МЦ”Кючук Париж” и МБАЛ „Тримонциум” гр. Пловдив.

Д-р Венета Вълева-Калчева - ендокринолог каб. №51

Изучава и завършва медицина в МУ Пловдив от 2002 г. - 2008 г. Специализира "Ендокринология и болести на обмяната" от 2009 г. - 2013 г. Работила като лекар ординатор в Спешно отделение към МБАЛ Пловдив АД. Работи от 5 г. и продължава да работи в Ендокринологично отделение към МБАЛ Пловдив АД

 • 2015 г.  Свидетелство за професионална квалификация /издадено от МУ София/ по ехография на шийна област;
 • 2014 г. Сертификат за участие на XVІІ национален конгрес по утразвукова медицина;
 • 2015 г. Сертификат за участие на 51-я годишен конгрес на EASD /Europian association for the study of diabetes/ в Стокхолм, Швеция;
 • 2014 г. Сертификат за участие в 16-я конгрес на ENEA / Европейска невроендокринна асоциация/;
 • 2011 г. Сертификат за участие в международен научен семинар на тема "Захарен диабет" в Токуда болница гр. София със съдействието на Cambridge University Hospitals

Член е на:

 • БДЕ /Българско Дружество по Ендокринология/;
 • ЕТА / Европейска тиреоидна асоциация/;
 • Endocrine society;
 • Българска асоциация по ултразвук в медицината;

Д-р Гергана Ангелова - гастроентеролог каб. №50

 • Конвенционална ехография на коремни органи и повърхностни структури - сертификат І-во ниво и Доплер ехография - сертификат ІІ-ро ниво.
 • Диагностична гастроинтестинантна ендоскопия с биопсия - сертификат І-во ниво

От 2009 г. до 2012 г. работи като лекар ординатор в Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ "Св. Георги".

От 2011 г. до момента работи в Гастроентерологично отделение на МБАЛ " Медлайн Клиник" гр. Пловдив.